I utvelgelsen legger vi vekt på disse faktorene

  • Fordeling mellom idrett og kultur
  • Geografisk spredning av vinnerne
  • Referanser fra avdelingsbanksjefene i Skue Sparebank
  • Oppfylle kriteriene på forsiden

Avslag vil ikke bli begrunnet